Om du har tekniska problem med att starta kursen, se i första hand dokumentet teknisk support. Om det inte hjälper, maila oss på webbkurs@scouterna.se.

Välkommen till Trygga Mötens webbkurs!

Den här kursen är till för alla som möter barn och ungdomar i ett ledaruppdrag eller i sitt arbete. Syftet är att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning.  Men också att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker.

Kursen går igenom vad övergrepp är, hur man kan arbeta förebyggande och hur man bör agera om något händer i verksamheten. Du får också lära dig mer om bland annat att prata med barn om sådant som är svårt och om att motverka härskartekniker. Även frågan om när man bör kontakta olika myndigheter tas upp i kursen.

Trygga Möten är en verksamhet inom Scouterna som startades 2005. Målet är att fritidsverksamhet för barn ska vara trygg, säker och fri från övergrepp. Vi vill rusta ledare så att de blir modiga att agera om något händer. För dem som är ledare inom Scouterna är det obligatoriskt att genomgå en Trygga Möten utbildning. På webben eller genom utbildarledd kurs.

För att sprida Trygga Möten även utanför Scouterna startades 2013 ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden. Det genomförs av Scouterna i samarbete med KFUM och syftar till att utveckla Trygga Möten-konceptet. Målet är att barn och unga ska bli mer medvetna om sina rättigheter och mer aktiva i arbetet att förebygga övergrepp och mobbning. Metoder och material som tas fram kommer att vara möjliga att använda för alla ideella organisationer med verksamhet för barn och unga. Projektet avslutas 2016.

Läs mer om Trygga Möten konceptet och hur din förening kan använda sig av det på http://tryggamoten.scout.se/

Scouterna

Tillsammans kan vi göra mer!

Scouterna ger över 63 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla.

Hur vill du vara med och bidra?