Scouternas shop
Scouterna på facebook
Scouterna på Twitter
je-00397-2012-L2220444
 
Trygga Möten
 

Är du scoutledare?

Då skall du gå Trygga möten för scoutledare »

Välkommen till Trygga Mötens webbkurs

VI HAR JUST NU TEKNISKA PROBLEM SOM GÖR ATT DET ÄR SVÅRT ATT ÖPPNA KURSEN I VISSA WEBBLÄSARE, PROVA ATT ÖPPNA DEN I GOOGLE CHROME:

http://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/

Gå kursen Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid inom föreningslivet. Det betyder att barn och ungdomar vistas i miljöer där övergrepp kan förekomma. Men det kan också betyda att barn och ungdomar hittar någon vuxen att anförtro sig åt om övergrepp som skett någon annanstans. Det ställer stora krav på ledarna i föreningslivet, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Trygga Möten är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

 

Våga agera

Det behövs fler modiga ledare som vet vad de ska göra och vågar agera om något händer. För att det ska ske måste ledarna känna sig trygga och ha kunskap, en kunskap som de kan få genom Trygga Möten, en webbkurs som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp.

Scouterna har sedan 2005 arbetat med Trygga Möten och nu erbjuds webbkursen Trygga Möten till alla. Kursen är gjord för att passa olika typer av organisationer och föreningar. I kursen får du bland annat lära dig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som startade 2005 och som syftar till att allt Scouterna gör ska vara tryggt och säkert och fritt från övergrepp. Vi vill rusta våra ledare så att de blir modiga att agera om något händer. Genom Trygga Mötens ledarutbildning och stöd och rådgivning till lokalföreningar och föräldrar om någon utsätts för övergrepp, arbetar Scouterna ständigt för att bli tryggare och säkrare. Åren 2013-2016 drivs en utveckling av Trygga Möten-konceptet av Scouterna i samarbete med KFUM, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Målet med projektet är att barn och unga ska bli mer medvetna om sina rättigheter och mer aktiva i att förebygga övergrepp och mobbning, utan att vuxna backar från sitt ansvar. Projektet kommer att resultera i bland annat aktiviteter och övningar för olika åldersgrupper, filmer och Trygga Möten-certifiering. Metoder och material som tas fram ska vara möjliga att använda för alla ideella organisationer med verksamhet för barn och unga.

 

Scouterna

Scouterna gör unga redo för livet. Vår verksamhet bygger på vår värdegrund som handlar om allas lika värden, att vara en schysst kompis och medmänniska. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Scouternas verksamhet genomförs oftast i de lokala föreningarna - scoutkårerna. Barnen och ungdomarna är indelade i olika åldersgrupper som vanligtvis träffas regelbundet under terminen. På mötena gör man allt från att uppleva äventyr tillsammans med sin grupp till att diskutera jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället. Alla aktiviteter som genomförs syftar till att scouterna ska utvecklas som individer och grupp. För att garantera det följer vi scoutmetoden som består av sju delar bland annat lära genom att göra och tydliga värderingar.

Scouterna delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter till andra organisationer både lokalt och centralt. Vi kan utbilda ledare och styrelser, ge råd om hur man kan utveckla stöd och utbildning och vara bollplank till organisationsutveckling inom området.

 

© Scouterna, The Swedish Guide and Scout Council, Box 420 34, 126 12 Stockholm, Telefon: 08-568 432 00, E-post: info@scouterna.se